Udemy - Okuwy kämilleşdirmek


Öwrenmek ýa-da bilýänleriňizi paýlaşmak isleseňiz, bu maksat üçin amatly ýer. Onlaýn okuw üçin global maksat hökmünde udemy adamlary bilim arkaly baglanyşdyrýar.
“Udemy” mugallymlara islän mowzuklarynda onlaýn kurslary gurmaga mümkinçilik berýän platforma. Olar “Udemy” -da wideo, PowerPoint prezentasiýalary, PDF, ses, ZIP faýllary we kurslary döretmek üçin göni sapaklary ýüklemekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilendir. Mugallymlar onlaýn diskussiýa tagtalary arkaly ulanyjylar bilen hem işleşip we aragatnaşyk saklap bilerler.
Kurslar telekeçilik we telekeçilik, akademikler, sungat, saglyk we bedenterbiýe, dil, aýdym-saz we tehnologiýa ýaly köp sanly ugurlar boýunça hödürlenýär. Sapaklaryň köpüsi Excel programma üpjünçiligi ýa-da iPhone kamerasy ýaly amaly derslere degişlidir. Şeýle hem, “Udemy”, “Udemy for Business” – atly platformany hem hödürleýär, bu kärhanalara sanly marketing taktikasyndan başlap ofis öndürijiligine, dizaýn, dolandyryş, programmirleme we başgalar ýaly 7000-den gowrak okuw kursuna girmäge mümkinçilik berýär. “Udemy for Business” bilen guramalar korporatiw okuw üçin ýörite okuw portallaryny hem döredip bilerler.
Udemy dersleri mugallyma baglylykda tölegli ýa-da mugt bolup biler. 2015-nji ýylda iň ökde 10 sany mugallymyň umumy girdejisi 17 million dollardan gowrak boldy.

Paýlaş

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25