Bitewi elektron kitaphana


Kitaphana.edu.tm – umumy bilim berýän mekdepler üçin ähli okuw kitaplaryň elektron kitaphanasy. Häzirki wagtda goşmaça kitaplary we žurnallary ýerleşdirmek üçin modernizasiýa (kämilleşdirme) işleri geçirilýär. Bu kitaplar, žurnallar Türkmenistanyň ähli raýatlary üçin peýdaly bolup, geljekde açyk, hemmeler üçin elýeterli mugt kitaplaryň onlaýn platformasy hökmünde ulanylar.

Paýlaş

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25