Täzelikler

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň Russiýa Federasiýasynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň Orunbasary bilen duşuşygy 14/06/2024 Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň Russiýa Federasiýasynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň Orunbasary bilen duşuşygy
Dowamy
Sogaba beslenýän günler 14/06/2024 Sogaba beslenýän günler
Dowamy
«Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» halkara sergisi 13/06/2024 «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» halkara sergisi
Dowamy
Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady 13/06/2024 Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
Dowamy
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady 13/06/2024 Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
Dowamy
Dynç alyş zolaklaryny goraň: her kim üçin eko-düzgünler 12/06/2024 Dynç alyş zolaklaryny goraň: her kim üçin eko-düzgünler
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25