Täzelikler

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar 23/07/2024 Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar
Dowamy
«Baky diri esgerler» aýdymy halkara bäsleşigiň baş baýragyna mynasyp boldy 23/07/2024 «Baky diri esgerler» aýdymy halkara bäsleşigiň baş baýragyna mynasyp boldy
Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň Rumyniýa sapary 22/07/2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň Rumyniýa sapary
Dowamy
Çaganyň rasionynda şekeriň artykmaçlygy: saglyga ýetýän gizlin zyýan 18/07/2024 Çaganyň rasionynda şekeriň artykmaçlygy: saglyga ýetýän gizlin zyýan
Dowamy
Talyplyga dalaşgärler üçin göz öňünde tutulýan ýeňillikler 17/07/2024 Talyplyga dalaşgärler üçin göz öňünde tutulýan ýeňillikler
Dowamy
Daşkent şäherinde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi 17/07/2024 Daşkent şäherinde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25