Onlaýn bäsleşik ulgamy


Zehin.edu.tm – olimpiadalary geçirmek üçin onlaýn platforma. Platforma masştabirlenýär we dürli ýaşdaky ulanyjylar, bilim beriji guramalar üçin testlary, olimpiadalary, bäsleşikleri we ş.m. geçirmäge mümkinçilik berýär. Platforma soraglary we ýumuşlary utgaşdyryp çykarmaga, olimpiadanyň başlanýan we gutarýan wagtlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berip, olimpiada gatnaşmak üçin we onlaýn dolandyrmak üçin login we parol berilýär. Onuň netijesi boýunça testyň tamamlanmagy bilen hasaplanan ballary (bahalary) çykaryp görkezýär.

Paýlaş

Elektron mekdepler

Zehin.edu.tm – olimpiadalary geçirmek üçin onlaýn platforma. Platforma masştabirlenýä [...]

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25