Khan Academy


Ýaşyna garamazdan her kim üçin aýratyn sanly okuw platformasy

Amaly soraglar, görkezme wideolary we şahsylaşdyrylan dolandyryş paneli arkaly Han akademiýasy, islän ýerinde, nirede bolsa-da, synpda ýa-da öýde öwrenmegi isleýän her bir adama rugsat berýär. Matematika, ylym, informatika, taryh, sungat taryhy, ykdysadyýet we başgalar barada wideolarymyz, şeýle hem SAT ýaly synaglara taýýarlanmaga kömek edýän mazmun bar. Ussatlyklary özleşdirmek barada alada edýäris we öwrenmek arkaly her bir zady öwrenip bilmekleri üçin berk binýady gurmaga kömek edýäris.


Paýlaş

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25