Täzelikler

Türkmenistanyň bilim ministri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ÝOM-larynyň rektorlarynyň forumyna gatnaşýar 14/09/2023 Türkmenistanyň bilim ministri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ÝOM-larynyň rektorlarynyň forumyna gatnaşýar
Dowamy
Türkmenistanyň dünýä dillerini öwredýän institutynda ýapon diline ýöriteleşdirilen otaglar işe girizildi 13/09/2023 Türkmenistanyň dünýä dillerini öwredýän institutynda ýapon diline ýöriteleşdirilen otaglar işe girizildi
Dowamy
Bilim ministrligi tamamlanmadyk bilim üçin berilýän kepilnamalaryň nusgalaryny tassyklady 13/09/2023 Bilim ministrligi tamamlanmadyk bilim üçin berilýän kepilnamalaryň nusgalaryny tassyklady
Dowamy
Türkmenistanyň Baş konsuly Saratow uniwersitetine baryp gördi 12/09/2023 Türkmenistanyň Baş konsuly Saratow uniwersitetine baryp gördi
Dowamy
BAE-niň Diplomatik akademiýasynyň baş direktory Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutyna baryp gördi 07/09/2023 BAE-niň Diplomatik akademiýasynyň baş direktory Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutyna baryp gördi
Dowamy
Aşgabatda Sukuba uniwersitetiniň prezidenti kabul edildi 05/09/2023 Aşgabatda Sukuba uniwersitetiniň prezidenti kabul edildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

 Aşgabat, Magtymguly şaýoly 136.

Telefon belgiler:
+993 12 36-19-25